Иде.ли - Форум за дискусии: Регистрация

Към съдържанието

Условия за регистрация

За да продължиш, трябва да се съгласиш със следното:


Условия за регистрация

Условия и правила на форума

Прочетете тези правила, преди да се регистрирате. Ако не сте съгласни с тях, не се регистрирайте на форума

Отговорност за публикуваните на форума мнения носи потребителят, който ги е публикувал. Собствениците на форума не гарантират дали съдържанието на мненията е вярно, точно, пълно или полезно по някакъв начин. Собствениците на форума си запазват правото да откажат публикация на мнения, както и да ограничат или откажат достъп на конкретни потребители (за подробности вижте темите "Как да се държим на форума" в помощния раздел, както и "Ограничения на подписите").

На форума нямате право да публикувате информация, защитена от авторско право за която не сте получили права на разпространение, обидни и груби текстове, информация навлизаща в "личното пространство" на други потребители, както и материали нарушаващи законодателството на Австралийския съюз или държавата, от която публикувате.

Ако считате, че дадено мнение на друг потребител не трябва да бъде публикувано на форума, можете да използвате бутоните за оплакване до всеки текст, за да изпратите оплакване до администраторите.

За целите на уреждане на всякакви спорове, форумът работи под законодателството на Австралийския съюз.